ภาพกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565  

"เฉลิมพระชนม์ ราชินี ศรีไผท ธ เคียงองค์ พระทรงชัย ไอศูรย์ พระเกียรติก้อง ถิ่นไทย อันไพบูลย์ เรืองจำรูญ พระมิ่งขวัญ นิรันดร์กาล"
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

 

โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2565,10:47   อ่าน 128 ครั้ง